Sanskathi
Feb 08

திலீபனின் தியாகம் இந்திய மாயையைக் கலைத்தது

திலீபனின் தியாகம் இந்திய மாயையைக் கலைத்தது

திலீபனின் தியாகம் இந்திய மாயையைக் கலைத்தது. தமிழீழ தேசிய உணர்வைத் தட்டியெழுப்பியது. இந்தத் தேசிய எழுச்சியின் வெகுசன வடிவமாக அன்னை பூபதியின் அறப்போர் அமைந்தது.