Sanskathi
Apr 29

ஈடு இணையற்ற ஒரு மகத்தான சாதனையை திலீபன் புரிந்தான்

ஈடு இணையற்ற ஒரு மகத்தான சாதனையை திலீபன் புரிந்தான்

ஈடு இணையற்ற ஒரு மகத்தான சாதனையை திலீபன் புரிந்தான்

திலீபனின் தியாகம் இந்தியமாயையைக் கலைத்தது. தமிழீழதேசிய உணர்வைத் தட்டியெழுப்பியது. இந்தத் தேசிய எழுச்சியின் வெகுசன வடிவமாக அன்னை பூபதியின் அறப்போர் அமைந்தது.

மாவீரர்கள்